R&D

zzzl3

Proses R&D yang lengkap dan rapi mengikut piawaian ISO.
Saiz Pasukan: 5
Produk Baru: 3-5 pcs/tahun
Paten: 3-8 pcs/tahun
Laporan Ujian: 5-8 pcs/tahun
Sijil: 3-5 pcs/tahun